Priser og tjenester

Vi gjør hele regnskapet for deg, slik at du kan konsentrere deg om det du kan best. Om ønskelig kan du gjøre deler av regnskapet selv, som for eksempel fakturering, bokføring, remittering til bank og lignende. Timepris for vanlig regnskapsarbeid er kr 670 pr time.

For større oppdrag er det mulig å forhandle om timeprisen. Ta bare kontakt!

Årsavslutning, årsregnskap med skatt og ligningspapirer samt annen rådgivning hjelper vi deg også med. Timepris for slike tjenester er kr 870 pr time. Pakkepris på årsoppgjør og selvangivelse for enkelt enkeltpersonsforetak er fra kr 4 000 og på AS fra kr 7 000.

(Alle priser eksl mva.)

Click here to revoke the Cookie consent